VYLOSOVANIE VÝHERCOV JÚLOVEJ SÚŤAŽE V KRÁĽOVSTVE ŽELEZNÍC V PRAHE

Dňa 3. augusta 2015 boli slávnostne vylosovaní, vlastnou rukou p. Mateja Horna,
riaditeľa Kráľovstva železníc, 2 výhercovia júlovej súťaže o stavebnicu MOY TOY.

Správne odpovede:
Prečo malého cyklistu zrazilo auto? PRETOŽE IŠIEL NA ČERVENÚ

Stavebnicu 5300 – Doprava – vyhráva p. M. Kašpar

Kde je Newton? JE POD STROMOM S JABLKOM NA HLAVE
Stavebnicu 5550 – Hasiči – vyhrávajú R. J. Horákovi
Odovzdanie cien sa uskutoční v Kráľovstve železníc 17. augusta 2015 popoludní.

h_titul_lvl2

Súťaže sa aktívne zúčastnilo 162 účastníkov (podľa odovzdaných súťažných lístkov).
Z toho 60 správnych odpovedí na obidve otázky
+ 33 správnych odpovedí iba na otázku pre deti
+ 13 správnych odpovedí iba na otázku pre rodičov
Nesprávne odpovedalo 56 účastníkov súťaže.

Výhercom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme se so všetkými
na ďalšie akcie s MOY TOY v Kráľovstve železníc v Prahe.

http://www.kralovstvi-zeleznic.cz/aktualne/aktuality-a-novinky/z-kralovstvi/soutez-s-moy-toy-ukoncena/

Táto hodnota bola zverejnená v Blogy. Do obľúbených si uložte nasledovnú adresu.