Valec

0.61

dodávame polotovar nakrátený pre 5-10 žiakov