PRE UČITEĽOV

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

Hračka MOY TOY slúži aj ako učebná pomôcka, ktorá je zaujímavá svojou variabilitou a stavebnými postupmi pre deti, vďaka spracovanej metodike a animovanému návodu aj pre učiteľov.

Na základe našich skúseností z MŠ aj ZŠ sme sa snažili myslieť naozaj na všetko. Hračky sú tvorivé a pútavé, poskytujú mnoho stavebných variánt. Aby sme uľahčili prácu pedagógovi, deti začínajú prácu s rovnakým materiálom – kockami a kolieskami. Materiál je roztriedený, deti pracujú podľa kariet s návodmi, postup je vysvetlený v metodike.

Pracovný materiál v týchto skupinových hračkách je doplnený a prispôsobený veľkosti skupín – Malé mestečko MOY TOY je určené  pre skupinu do 12 detí, Mestečko MOY TOY  je pre triedu do 30 detí v MŠ, Cestovanie s MOY TOY je určené pre triedne kolektívy v ŠD. Obsah systému MOY TOY pokrýva veľkú časť učebných osnov (ŠVP) . Deti sa pri hre zdokonaľujú používaním dvoch nástrojov v jemnej motorike, manuálnych a  technických zručnostiach a myslení, pri hre sa im zlepšuje fantázia, sociálne a dopravné zručnosti. Po postavení hračky je dieťa odmeňované nálepkou do ich vlastného zošitu Šikovníček.