Reklamácie tovaru

Predávajúci:

MOY TOY s.r.o., Albinov 1349, 078 01 Sečovce IČO: 50 619 748

Kupujúci – spotrebiteľ:

fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode moytoy.net je 24 mesiacov, pokiaľ to nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je súčasťou tohto dokumentu (str.2) poštou, e-mailom na adresu reklamacie@moytoy.net alebo telefonicky v pracovných dňoch na telefónnych číslach +421 911 557 787 a +421 911 557 789. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím, kontaktujte na tel. č. +421 911 557 787 a +421 911 557 789 alebo prostredníctvom e-mailu reklamacie@moytoy.net. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu MOY TOY s.r.o., Zoltána Kodálya 767, 924 00 Galanta, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Tovar zasielajte v originálnom obale (v drevenej krabici) , inak reklamácia nebude uznaná.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne na adrese MOY TOY s.r.o., Zoltána Kodálya 767, 924 00 Galanta v mieste pre osobný odber tovaru zakúpeného cez internetový obchod s tým, že  tu môžete priamo požadovať aj vybavenie reklamácie. Na telefónnom čísle +421 911 557 787 a +421 911 557 789 si dohodnite s naším pracovníkom termín vybavenia reklamácie.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze na Vami zvolené číslo účtu. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

 

Reklamáčný formulár

V prípade, že si želáte reklamovať zakúpený tovar, prosím, vyplňte a zašlite nám  tento formulár.

Predávajúci *:

MOY TOY s.r.o., Albinov 1349, 078 01 Bratislava IČO: 50 619 748

Kupujúci (spotrebiteľ **):

 

Týmto oznamujem že reklamujem tento tovar:

  • Číslo faktúry:
  • Popis tovaru/služby:
  • Dátum prevzatia tovaru:
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa:
  • Adresa spotrebiteľa:
  • Číslo účtu v tvare IBAN:
  • Dôvod reklamácie spotrebiteľa:
  • E- mailová adresa spotrebiteľa:

 

Dátum                                       Podpis

 

*Nehodiace sa preškrtnite, údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry.

** Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.