Ako budovať sebavedomie malých detí?

Možno sa vám nebude chcieť veriť, no drevená stavebnica môže rovnako rozvíjať jemnú motoriku a technické zručnosti detí, ako podporiť zdravý rozvoj ich sebavedomia. Ako hovorí detská psychologička, nielen výhry a úspechy, ale aj prehry patria k zdravému sebavedomiu, ktoré rozvíja hra.

Sebavedomie, sebadôvera a sebaústa sú najdôležitejšie súčasti  osobnosti každého človeka, ktoré sa rozvíjajú už počas tehotenstva. Predstavujú zdravý základ osobnosti, ktorá odolá stresu a životným okolnostiam. Bez toho, aby si človek veril, nedokáže problémy riešiť, môže ochorieť, byť večne oslabený, bezmocný, v roli obete.

Príbeh zo života

Deti sa hraju

„Pri predvádzaní hračiek stál vo dverách otecko asi dvojročného chlapčeka, ktorý sa hral s našimi hračkami a nechcel odísť. Dosť ho to prekvapilo, lebo jeho takéto hračky nebavili. Zároveň povedal, že keď bol maličký, jeho otec pred neho vysypal kovovú stavebnicu a nútil ho stavať z nej. On nechápal princíp a vôbec sa mu to nedarilo. Otec naprojektoval do spoločného hrania hračku, s ktorou by sa rád hral on sám a nebola vhodná pre  jeho syna. A zničil mu tak sebavedomie na celý život. Pán povedal, že sa považuje za nešikovného, a tak ho berie aj jeho manželka a používa ho iba na jednoduché práce v domácnosti.“

Peter Hudák, vynálezca stevebníc MOY TOY

Hra ako nástroj budovania sebavedomia

Vedomie o vlastnej životnej sile si dieťa začína uvedomovať pri hre a jej úspešnom riešení. Pri dosahovaní úspechu sú nevyhnutné aj ďalšie faktory, ako kreativita, logické kombinačné myslenie, odvaha hľadať nové riešenia.  Pri samostantnej hre môže dieťa experimentovať, nemusí sa deliť o svoje neúspechy, má možnosť využiť svoj potrebný čas na vyriešenie úlohy.

„Sebavedomie sa buduje úspechmi pri prekonávaní prekážok – od tých najmenších. Prvé krôčiky, prvé slová sú oceňované a dieťatko je chválené. Rovnako by malo byť stavané pred úlohy spojené s rôznymi nácvikmi pohybových zručností. Ak dieťa správne uchopí nástroj a podarí sa mu zatĺcť kolík, ak sa mu podarí vytvoriť spoj, uvedomí si, že sa mu niečo podarilo, a to ho motivuje k ďalším pokusom a krokom. Keď sú úspešné, jeho sebavedomie rastie. Ak sa mu predkladajú úlohy postupne a primerané veku, úlohy zvláda,“  vysvetľuje zo svojej praxe Peter Hudák, ktorý kedysi pôsobil ako pedagóg a drevené stavebnice vymyslel pre deti, ktorým sa snažil vo vývoji pomôcť.

Autor našich drevených stavebníc MOY TOY tiež zdôrazňuje, že je dôležité, aby dieťa samo poznalo svoje hranice a išlo si po radu skúsenejších a šikovnejších, teda za súrodencami, kamarátmi, rodičmi.

Ako môže rodič svojmu dieťaťu pomôcť?

Dieťa je naprogramované tak, aby sa snažilo zlepšiť svoje schopnosti. Musí však dostávať úlohy, ktoré su primerané jeho veku. Ak rodič podporí snaženie dieťaťa a primerane ho vedie, postupne dieťa zvládne aj náročnejšie úlohy. Nervozita a prípadný posmech, naopak, dieťa odradia a zafixujú pocit neúspešnosti a vedomie nešikovnosti.

„Sebavedomie a sebaúctu posilňujú ocenenia všetkého druhu – pozitívne ocenenia osobnosti, vlastností, výkonov, nápadov, pokusov o riešenie. Pozitívne ocenenie sa dieťa učí prijímať a dávať. Vie oceniť sám seba, čo je základ zdravého sebavedomia. Je tiež dôležité oddelovať osobnosť dieťaťa od jeho výkonu a učiť deti, že sú cenné a hodnotné nezávisle od svojich výkonov, chváliť ich za to, že sú, nielen za to, čo dokážu,“ vysvetľuje psychologička Lýdia Žáková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA IV.

TIP ODBORNÍČKY:  „Až v búrke zistím, či udržím kormidlo.“

Na príklade rozprávkových hrdinov, ktorí prekonávajú prekážky, sa dá deťom pekne ilustrovať,  ako hrdinovia nemajú veľke sebavedomie hneď, ale postupným prekonávaním prekážok si ho budujú. Každý hrdina sa k nemu dopracuje postupne, prekonáva prekážky, bojuje a zvíťazí. Je dôležité povzbudzovať dieťa aj pri neúspechoch a dodať mu odvahu, aby sa nebálo skúsiť to znova.

Zaujímajú vás témy zdravého rozvoja detí pri hre? Nepremeškajte nové články a prihláste sa do nášho newslettra.

 

Táto hodnota bola zverejnená v Blogy. Do obľúbených si uložte nasledovnú adresu.