Článok v Halo Magazíne: Ako rozvíjať jemnú motoriku detí?

„Dobre zvládnutá motorika, hlavne jemná, deťom nedáva len možnosť vedieť vyriešiť jemné a zložité úlohy. Ovplyvňuje aj ich psychiku, sociálne zručnosti, sebavedomie a v neposlednom rade aj schopnosť uplatniť sa v budúcnosti na trhu práce.

Tak ako sa deti naučia chodiť, čo patrí k hrubej motorike, musia sa naučiť aj správne ovládať ruky, dlane a prsty – a teda jemnú motoriku. Jemná motorika sa rozvíja cielene a nie je v plnom rozsahu vrodená. Ide o postupné zdokonaľovanie jemných pohybov rúk, uchopovanie a manipuláciu s drobnými predmetmi. Je to komplexná schopnosť uvedomiť si priestor okolo nás, polohu predmetov v ňom, vytváranie automoatizovaných stratégií na manipulovanie s predmetmi a najprv vedomá a následne automatizovaná schopnosť využívať príslnušné partie mozgu a ním ovládať všetky časti pohybového aparátu.“

V tomto článku náš vynálezca PaedDr. Peter Hudák ako bývalý učiteľ a metodik ZŠ hovorí o tom prečo je jemná motorika dôležitá, že sa s jej rozcvičovaním dá začať aj neskôr, len treba začať, že hranie je kľúčovou činnosťou v rozvoji detí.

Veľmi zaujímavý článok, ktorý poskytuje trochu technickejší pohľad na tému rozvoja jemnej motoriky u detí.

Môžte si ho prečítať tu: Jak rozvíjet jemnou motoriku dětí?

Zdroj: Halo Magazín a MOY TOY